Fakulta strojního inženýrství VUT

Fakulta strojního inženýrství VUT

Technická 2896/2
616 00 Brno-Královo Pole

Informace o instituci Fakulta strojního inženýrství VUT

Fakulta strojního inženýrství (FSI) je s celkovým počtem téměř 4500 studentů a 15 odbornými pracovišti druhou největší fakultou Vysokého učení technického v Brně (VUT).

V současné době stojí fakulta na počátku významné modernizace odborných pracovišť, kterou umožnilo získání prostředků prostřednictvím projektu Netme Center. Fakulta by se rovněž měla stát významným partnerem středoevropského technologického institutu, jehož vznik je připravován v rámci projektu CEITEC.

Základním cílem zůstává i nadále vzdělávání ve strojírenských oborech a oborech aplikovaných věd, kde FSI úzce spolupracuje i s jinými fakultami nejen v rámci VUT, ale také Masarykovy univerzity. Mnohé z tradičních strojírenských oborů se během krátké doby výrazně změnily, což se projevilo i v jejich názvech - tak vznikly obory jako například procesní, energetické, automobilní, konstrukční nebo fluidní inženýrství. Vedle tradičních konstrukčních a technologických oborů se výrazně rozvíjejí aplikované vědy a oblasti mezioborového charakteru - matematické inženýrství, materiálové inženýrství, fyzikální inženýrství a nanotechnologie, mechatronika, průmyslový design, aj.

Studium je důsledně strukturováno do tří na sebe navazujících vzdělanostních úrovní - bakalářské, magisterské a doktorské.

Kde nás najdete?

Zobrazit